Tham quan lâu đài Roche Goyon

drapeau anglais
visite guidée château de la roche goyon fort la latte

Chuyến thăm cá nhân

Lịch trình, Giá cả, quyền truy cập vào lâu đài.

Chuyến thăm cá nhân đến Château de la Roche Goyon 

Image de Volodymyr Hryshchenko
artichaut barbacane chateau de la Roche Goyon Fort La Latte.HEIC

Cây vườn

Những tấm cây mà bạn tìm thấy trong các khu vườn của Château de la Roche Goyon.

frederic_jouon_des_longrais_vikings_  château de la roche goyon fort la latte

Trò chơi (trẻ em)

Trò chơi, tập sách có thể tải xuống cho trẻ em

chateau ROCHE GOYON fort la latte tournage anne marie cornille

Tải về

Thông báo lịch sử của lâu đài,  tập sách nhỏ  để thăm trường.